Najważniejszym z największych problemów w większości miast w Polsce jest infrastruktura drogowa. Nasze województwa