Nie do dziś nie ulega wątpliwości, że zdrowie jest bardzo cenne, zarówno dla kobiet