Kraków – wzrost komunikacji i transportu

Najważniejszym z największych problemów w większości miast w Polsce jest infrastruktura drogowa. Nasze województwa są nie zaadaptowane do tak wielkiego natężenia korków, jaki został zapoczątkowany poprzez zwiększenie się ilości samochodów na polskich szosach. Przez to właśnie jedną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju jakie musi rozpocząć niemalże każde województwo jest zainwestowanie środków w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i transport miejski to priorytet, który da przestrzeń na to by poprawić zadowolenie mieszkańców jak również usprawni całość gospodarki miasta.

Na tle pozostałych lokalizacji, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka silnie się wyróżniają. Krakowianie w głosowaniu opowiedzieli się za budową metra, ale zanim metro zostanie zbudowane, w komunikację tramwajową i autobusową i nawierzchnie drogowe potrzeba zainwestować dużo środków . Z ważniejszych inwestycji trzeba podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie nitkę autobusową – pierwszą w Polsce,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec PKP wraz z galerią handlową.
Oprócz tego, w planach Kraków przewiduje remont przynajmniej kilkanaście nowych dróg dojazdowych między już istniejącymi drogami i remonty już powstałych połączeń tramwajowych i dróg dojazdowych.
Mieszkańcy remontów nie lubią – problemy w komunikacji i dotarciu do pracy przeszkadzają na co dzień. Warto zaś mieć jasność tego, że bez napraw infrastruktura nie może być lepsza i aby było wygodniej, trzeba cierpliwości.wybory Kraków 2014
Inwestycje w rozwój transportu to nie jedynie następne drogi, jak również lepszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie dłużej jak nowa i odporna. (jednym z przykładów może być ścieralna powierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, Kraków wymaga jeszcze kolejnych remontów i inwestycji, by jeździło się po nim wygodnie. Nie tylko samochodem, ale również komunikacją miejską. Ale widać jasno, że wszystko jest na prostej drodze do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.